Personlig assistent hjälper andra

personlig assistentEn personlig assistent finns för att hjälpa den person som har behov av hjälp i det dagliga livet, med göromål denne kanske inte kan göra själv. Att arbeta som personlig assistent innebär alltså att man arbeta för en annan persons skull, och ska finnas där för att hjälpa, stötta och göra så att personen kan leva ett så normalt liv som möjligt.

HSA

En personlig assistent är alltså väldigt viktig för de personer som behöver en, men även för dennes nära och kära. Att ha en personlig assistent innebär ett mycket friare liv, vilket gör att personen i behov av hjälpen säkert mår mycket bättre än utan en personlig assistent.

Det innebär alltså att en personlig assistent hjälper andra, och även om yrket tidvis kan vara väldigt krävande får man ofta höra en personlig assistent berätta om hur givande yrket är och hur mycket deras arbete ger dem. Många får ofta väldigt bra kontakt med den person de hjälper, speciellt om man som personlig assistent är med den personen varje dag eller dygnet runt.

Det finns såklart även de personer som inte vill ha en personlig assistent som kommer för nära inpå, och det är alltid upp till personen hur mycket den vill prata med sin assistent, och det måste man respektera som personlig assistent.